DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

INSTITUT CATALÀ D’INICIATIVES PER A LA MEMÒRIA SL està compromès amb la creació d’un entorn digital inclusiu i accessible per a totes les persones. Reconeixem la importància de garantir que el nostre lloc web i les nostres aplicacions mòbils siguin accessibles per a usuaris de totes les capacitats, incloent-hi aquelles persones amb discapacitats. Aquesta declaració d’accessibilitat descriu les nostres mesures per aconseguir la igualtat d’accés i la nostra dedicació a la millora contínua. Mitjançant la implementació d’estàndards i pràctiques recomanades, aspirem a proporcionar a tots els visitants una experiència en línia enriquidora i igualitària. Els seus comentaris i suggeriments són fonamentals per avançar en aquest objectiu i fer de l’accessibilitat una realitat per a tothom.

Compliment Normatiu

La present declaració d’accessibilitat s’elabora de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic i la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Llocs Web i Aplicacions Mòbils Comprèsos

Aquesta declaració s’aplica al lloc web principal d’INSTITUT CATALÀ D’INICIATIVES PER A LA MEMÒRIA, amb l’adreça www.icaime.es, així com a les seves aplicacions mòbils, en cas que les mateixes siguin desenvolupades.

Mesures per a l'Accessibilitat

INSTITUT CATALÀ D’INICIATIVES PER A LA MEMÒRIA SL s’ha esforçat per implementar les mesures necessàries per assegurar l’accessibilitat digital del seu lloc web i aplicacions mòbils, d’acord amb les directrius i estàndards d’accessibilitat, en particular les pautes de la Iniciativa d’Accessibilitat Web (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) 2.1, en el seu nivell AA.

Observacions i Dades de Contacte

Si troba algun incompliment dels requisits d’accessibilitat en el nostre lloc web o aplicacions mòbils, o si vol sol·licitar informació o contingut que estigui exclos del camp d’aplicació de la Directiva, l’animem a posar-se en contacte amb nosaltres a través dels següents mitjans:

Procediment d'Aplicació

En cas que no estigui satisfet amb la resposta rebuda o consideri que no s’ha donat compliment a la seva sol·licitud d’accessibilitat, pot iniciar una reclamació. El procediment de reclamació es regeix per l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 i pot ser presentat a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri corresponent.

Contingut Opcional

INSTITUT CATALÀ D’INICIATIVES PER A LA MEMÒRIA SL es compromet a assolir un grau més alt d’accessibilitat del que exigeix la legislació, i prendrà mesures correctores per fer accessible el contingut dels llocs web i aplicacions mòbils que no compleixin amb els requisits d’accessibilitat. Per a més detalls sobre les nostres polítiques d’accessibilitat i mesures implementades, pot posar-se en contacte amb el nostre equip.

Última actualització: 24 d'agost de 2023

Agraïm els seus comentaris i suggeriments per millorar l’accessibilitat dels nostres serveis digitals.