CENTRE DE DIAGNÒSTIC

centre diagnostic icon

Centre de diagnòstic

El nostre centre de diagnòstic és un servei especialitzat de la mà de professionals altament qualificats. Comptem amb unitats de patologia de la memòria, neuro-rehabilitació i logopèdia assistencial.

Unitat de la patologia de la memòria

La unitat de Patologia de la Memòria està especialitzada en el diagnòstic de totes aquelles malalties que cursen amb afectació de la memòria: Malaltia d’Alzheimer, Demència vascular, Demència per cossos de Lewy, etc.

Un equip format per especialistes en neurologia, neuropsicologia i geriatria avaluen de forma conjunta al pacient i proposen les mesures terapèutiques que més benefici puguin proporcionar-li.

La Unitat també s’encarrega del seguiment dels pacients que acudeixen al centre de dia per estimulació cognitiva.

Unitat de la patologia de la memòria
Unitat de neuro rehabilitació

Unitat de neuro rehabilitació

Constituïda per un equip multidisciplinari (neuròleg, geriatre, neuropsicòleg, logopeda, fisioterapeuta) que dissenya i executa protocols d’intervenció personalitzats amb l’objectiu de recuperar al màxim o mantenir les capacitats motores, cognitives i conductuals d’aquelles persones que hagin sofert dany cerebral a conseqüència de patologies tals com:
 • Ictus (isquèmic, hemorràgic)
 • Parkinson
 • Tumors cerebrals
 • Traumatismes crano encefàlics
 • Síndrome de Korsakoff
La rehabilitació es pot fer tant a les instal·lacions de ICAIME com a domicili (habitatge habitual, hospital, residència, etc.).

Unitat de logopèdia

Unitat destinada al diagnòstic i tractament corrector d’alteracions del llenguatge en nens o adults:
 • Trastorns de la lecto-escriptura.
 • Disfèmia: alteracions, repeticions o prolongacions de sons, síl·labes, paraules.
 • Dislàlia: errors en la producció de fonemes.
 • Retard en l’adquisició de llenguatge.
 • Quequesa i bloqueig de la parla.
 • Disfonies: alteració de les característiques acústiques de la veu.
 • Alteracions de la respiració i/o deglució.
 • Tallers de prevenció de disfonies en personal docent.
unitat logopèdia

Equip Tècnic

 • Dr. J.Carlos Navas (Director)
 • Dra. Francesca López (Geriatra)
 • Sra. Belén Sánchez (Neuropsicòloga)
 • Sra. Sandra Mera (Logopeda)
 • Sra. Andrea Martín (Fisioterapeuta)
centre de diagnostic