Instal·lacions
CENTRE DE DIA
MATRÍCULA OBERTA
Centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya. Acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i Families

INSTAL·LACIONS

Oriol Mestres, 3-5, baixos
08034 BARCELONA
Tel. 93 206 09 15
Fax. 93 205 89 61
icaime@icaime.es